Deri më datën 15 Shtator çdo qytetar që ka një pronë të tij duhet ta vetëdeklarojë atë në një pikat e ujësjellës kanalizimeve pasi taksa e pronës do të mblidhet tek fatura e ujit.  

Në çdo pikë të ujësjellësit qytetarët kanë të publikuar dokumentat që duhet të paraqesin si

 

Taska E Shtepive Te Fatura E Ujit

Kopjen e kartës së identitetit,

Çertifikata e pronësisë me kartelën e pasurisë,

Kontratë shit-blerjeje apo dhe vetëdeklarimi te Aluizmi,

si dhe librezën e ujit apo një fature UKT.

Ujësjellës kanalizime Tiranë thotë se gjatë proçesit të vetëdeklarimit kryhet edhe përllogaritja e taksës vjetore për ndërtesën. 

Në rast se vlera e vetëdeklaruar nga taksapaguesi rezulton e ndryshme nga vlera e llogaritur me çmim e vlerësuar, të përcaktuar në metodologjinë e miratuar me vendim të datës 07 Mars 2018 si vlerë e bazës së taksës do të merret vlera më e lartë. 

Baza e llogaritjes së taksës së ndërtesës është sa 0.05% e vlerës së banesës për qytetarët dhe 0,2% për bizneset. Të përjashtuar nga kjo taksë janë pasuritë e paluajtshme ndërtesa që përdoren si banesa sociale, ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare, ndërtesat e banimit të deklaruara si vendbanim nga kryefamiljarët që përfitojnë vetёm pension pleqërie, si dhe ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike.

 

Burimi, Ballkanweb 27.08.2019

FaLang translation system by Faboba

 +355 4 4809606 +355 672053361

Rruga Sami Frasheri, Prane selise se LSI, zona Bllok, Tirane.

Email: tiranarealestate@gmail.com; Skype: tirana.real.estate